Democratische vernieuwing – Participatie

Schatmakers Projecten

Democratische vernieuwing - Participatie

logo amsterdam spreekt

Hoe zorg je voor een directe verbinding tussen bestuur en samenleving. En wat zijn de ingrediënten voor vernieuwing van de lokale democratie? Met Amsterdam spreekt 750X is het bestuur in gesprek gegaan met Amsterdammers over hoe zij zich thuis voelen in de stad, hoe zij de toekomst zien en wat zij daar zelf in kunnen doen.

Met een KAREL (Kar op Elektriciteit) omgebouwd tot huiskamer is door de stad getoerd en zijn 180 gesprekken gevoerd. Gespreksleiders waren bewoners uit de stad die getraind waren met een dialoogtraining.

De uitkomsten van de gesprekken zijn opgenomen in de democratische vernieuwingsagenda.

Benieuwd naar de verhalen en gesprekken; kijk dan op www.750xamsterdam.nl van Amsterdam.

Community vorming en lokale opvang vluchtelingen

Schatmakers Projecten

Community vorming en lokale opvang vluchtelingen

Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 heb ik als mede – initiatiefnemer Gastvrij Oost opgericht als alternatief voor de grootschalige opvang van asielzoekers.

Samen met buurtbewoners uit Amsterdam Oost organiseerden we een sterke community, lokale opvang van 30 Syriërs in het project HOOST Mauritskade, een programma gericht op integratie in BOOST Amsterdam en een kleinschalige werkplaats in ambachtelijk textiel werk.


Gastvrij Oost had mede als doelstelling lokaal en landelijk beleid te beïnvloeden door het starten van een lokale beweging.

Netwerk en community of practice van wijkondernemingen

Schatmakers Projecten

Netwerk en community of practice van wijkondernemingen

Oprichter netwerk Lokale Lente waarin 20 initiatiefnemers en maatschappelijk leiders met elkaar de beweging van wijkondernemingen en lokaal maatschappelijk initiatief aanjaagden.

Het netwerk functioneerde politiek agenderend, stimuleerde de beweging van bottom-up initiatief en werkte samen met een groot aantal relevante partners vanuit de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld.

Lokale Lente publiceerde lessen uit de praktijk met Pioniers in de stad.

Maatschappelijke Impact Financiering

Schatmakers Projecten

Maatschappelijke Impact Financiering

Het financieren van maatschappelijke impact is een bijzondere taak. Verschillende oogmerken komen samen. Maatschappelijke impact realiseren, dan gaat het om het effect in de maatschappij. Maar financieren gaat uit van rendement. En rendement is niet zo makkelijk te koppelen aan maatschappelijk effect. Dan is vernuft nodig om de andere maatschappelijke waarde te onderkennen die geproduceerd wordt en die ook in financiële waarde te vertalen waar ook nog eens organisaties aan zijn te koppelen die dat financiële belang herkennen. Zo kunnen projecten die op het oog, het traditioneel economische oog, onrendabel zijn, toch financierbaar zijn.

Dankzij het netwerk Maatschappelijke Impact Financiering is een netwerk beschikbaar waar verschillende financiers benaderbaar zijn. Van traditionele banken tot sociale impact investeerders en van goede doelen fondsen tot crowdfunders. De mix van deze partijen maakt het mogelijk impactprojecten te financieren. We werken daarbij met een of een coaching en een succes fee en met een funnel van verschillende projecten die op een bepaald thema vergaard zijn om deze als pakket te financieren.

Disruptia

Schatmakers Projecten

Disruptia

Disrupties komen op de publieke sector af. Technologie, generatiewissel, politiek bestuurlijke instabiliteit, economische kantelingen komen op ons af. Hoe prepareren we de publieke sector daar op? Op welke manier kan je deze trends omarmen of te weer staan?

In een serie van 4 ateliers nemen deelnemende organisaties hun praktijkcasussen mee en wordt onder leiding van verschillende experts de trend doorzien en vertaald naar een concrete aanpak voor de eigen praktijk.

Disruptia is een open netwerk en wordt eens in de zoveel tijd georganiseerd. Het kan ook in maatwerk gemaakt worden. Zo deden we dat voor een waterschap die met haar strategische partners de disrupties in beeld wilde brengen om zo op strategisch niveau beter samen te werken.

Zie ook www.disruptia.nl

Living lab welzijn voor de burger

Schatmakers Projecten

Living lab welzijn voor de burger

Een grote welzijnsorganisatie in een G4 gemeente wil nu eens echt de inwoners en de lokale stakeholders aan zet brengen als het gaat om het welzijn dat zij levert. Niet de steeds weer belangrijk wordende opdrachtgevende financier met de outputdoelstellingen die aan de subsidiebeschikking zijn verbonden, moeten leidend zijn, maar hetgeen de inwoners ea willen.

Hoe richten we deze kanteling is? Hoe nemen we de gemeente hierin mee? Hoe nemen we de eigen medewerkers hierin mee? En hoe gaan we echt onbevangen luisteren naar wat de inwoner wil en hoe zorgen we dat de welzijnsmedewerkers het niet ‘weer’ gaan overnemen. Wij begeleiden de organisatie, het pilotteam en de stakeholders zodat de pilot van start kan gaan.


Opdrachtgever: grote welzijnsorganisatie in G4

BHAG welzijnsorganisatie

Schatmakers Projecten

BHAG welzijnsorganisatie

Een grote welzijnsorganisatie zoekt een nieuwe missie. Het moet aangrijpen, het moet binden, het moet richten. We gaan samen met de organisatie aan de slag. We gaan voor een Big Hairy Audacious Goal (BHAG).

We starten door de elementen van de BHAG op te halen uit enkele projecten die ‘het’ al hebben. Dat helpt deze projectleiders bewust te maken, ze hebben al een BHAG! De BHAG van de projecten helpt de gehele organisatie om een eigen organisatie-BHAG te formuleren.

We spreken er vervolgens met klanten en andere stakeholders over en stellen de BHAG bij. We doen dat met de medewerkers, een cocreatieteam, zodat zij er eigenaarschap bij voelen. Het sprak de medewerkers aan; sommigen formuleerde hun eigen persoonlijke BHAG. Een andere medewerker componeerde zelfs een lied over de BHAG. Dat noem je olievlekwerking!

Opdrachtgever: De directeur van de grote welzijnsorganisatie in G4 zegt hierover: “Opzoek gaan naar je grote gedurfde doel als organisatie voor de komende jaren en daar commitment op krijgen bij collega’s en stakeholders is een uitdagend traject. Het is gelukt met ook de vasthoudendheid, inspiratie en goede werkvormen, ondersteund door Jeroen. Ons nieuwe grote doel roepen we in een adem en werken we steeds verder uit, meteen in de praktijk. Super blij met dit resultaat.”

Placemaking Arena Poort

Schatmakers Projecten

Placemaking Arena Poort

Een gebied op de rand van de wereld, een hyperdiverse wijk met mensen die het niet breed hebben, met een zakendistrict dat met de Zuidas concurreert, met een nationaal leisure-centrum waar op topdagen honderduizend mensen tegelijk op straat zijn, en met een winkelcentrum dat onvoldoende een eigen positie in de regio duurzaam kan exploiteren. Dit is de context waarin we gevraagd werden een placemakingsproces te starten dat moest leiden tot een community van stakeholders die samen verantwoordelijkheid voor het gebied willen nemen.

Dat deden we door eerst allerlei onderling zeer verschillende stakeholders te verzamelen – van de Ziggodome tot een Ethiopisch restaurant in een parkeergarage – en vervolgens te kijken hoe de verschillende belangen bij de betreffende stakeholders belegd kunnen worden en er toch afstemming en synergie mogelijk is. De opdracht werd daardoor én een draagvlak versterkend proces, én een organisatieschema van de verschillende belangen en besluitvormingsgremia in het gebied, en een kader voor de uiteindelijke placemakingsactiviteiten. Door mee te bewegen, te verbinden, synergie te zoeken en zichtbaar te maken, en helderheid te schetsen is de placemaking in dit gebied een stap verder!


Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Energiekoplopers

Schatmakers Projecten

Energiekoplopers

Hoe kunnen grote bedrijven en passievolle rabiate voorvechters in de gemeenschap echt samenwerken? En hoe doen ze dat samen in een opdracht van de gemeente?

In de aanpak Energiekoplopers werken we met drie geledingen samen, gemeente, grote adviesbureaus en voorvechters uit de samenleving. Drie verschillende waardensystemen die elkaar niet goed verstaan, moeten samen toch proberen 8000 inwoners te helpen aan een plan voor duurzame energie in hun huis en omgeving, het straatje, de wijk, of het complex waar ze wonen.

Het hoge ideaal, een duurzame stad, is het vuur dat iedereen bindt. Maar de praktijk van alle dag helpt niet, de routine neemt het over. Hoe sturen we op die drive? Hoe maken we nieuwe routines van vernieuwing? Met nieuwe gesprekvormen, samenwerking waar betrokkenheid en winst en legitimiteit met elkaar mensen. Met werkprocessen die creativiteit aanbrengen en belonen.


Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam