Living lab welzijn voor de burger

Living lab welzijn voor de burger

Een grote welzijnsorganisatie in een G4 gemeente wil nu eens echt de inwoners en de lokale stakeholders aan zet brengen als het gaat om het welzijn dat zij levert. Niet de steeds weer belangrijk wordende opdrachtgevende financier met de outputdoelstellingen die aan de subsidiebeschikking zijn verbonden, moeten leidend zijn, maar hetgeen de inwoners ea willen.

Hoe richten we deze kanteling is? Hoe nemen we de gemeente hierin mee? Hoe nemen we de eigen medewerkers hierin mee? En hoe gaan we echt onbevangen luisteren naar wat de inwoner wil en hoe zorgen we dat de welzijnsmedewerkers het niet ‘weer’ gaan overnemen. Wij begeleiden de organisatie, het pilotteam en de stakeholders zodat de pilot van start kan gaan.


Opdrachtgever: grote welzijnsorganisatie in G4

BHAG welzijnsorganisatie

BHAG welzijnsorganisatie

Een grote welzijnsorganisatie zoekt een nieuwe missie. Het moet aangrijpen, het moet binden, het moet richten. We gaan samen met de organisatie aan de slag. We gaan voor een Big Hairy Audacious Goal (BHAG).

We starten door de elementen van de BHAG op te halen uit enkele projecten die ‘het’ al hebben. Dat helpt deze projectleiders bewust te maken, ze hebben al een BHAG! De BHAG van de projecten helpt de gehele organisatie om een eigen organisatie-BHAG te formuleren.

We spreken er vervolgens met klanten en andere stakeholders over en stellen de BHAG bij. We doen dat met de medewerkers, een cocreatieteam, zodat zij er eigenaarschap bij voelen. Het sprak de medewerkers aan; sommigen formuleerde hun eigen persoonlijke BHAG. Een andere medewerker componeerde zelfs een lied over de BHAG. Dat noem je olievlekwerking!

Opdrachtgever: De directeur van de grote welzijnsorganisatie in G4 zegt hierover: “Opzoek gaan naar je grote gedurfde doel als organisatie voor de komende jaren en daar commitment op krijgen bij collega’s en stakeholders is een uitdagend traject. Het is gelukt met ook de vasthoudendheid, inspiratie en goede werkvormen, ondersteund door Jeroen. Ons nieuwe grote doel roepen we in een adem en werken we steeds verder uit, meteen in de praktijk. Super blij met dit resultaat.”

Placemaking Arena Poort

Placemaking Arena Poort

Een gebied op de rand van de wereld, een hyperdiverse wijk met mensen die het niet breed hebben, met een zakendistrict dat met de Zuidas concurreert, met een nationaal leisure-centrum waar op topdagen honderduizend mensen tegelijk op straat zijn, en met een winkelcentrum dat onvoldoende een eigen positie in de regio duurzaam kan exploiteren. Dit is de context waarin we gevraagd werden een placemakingsproces te starten dat moest leiden tot een community van stakeholders die samen verantwoordelijkheid voor het gebied willen nemen.

Dat deden we door eerst allerlei onderling zeer verschillende stakeholders te verzamelen – van de Ziggodome tot een Ethiopisch restaurant in een parkeergarage – en vervolgens te kijken hoe de verschillende belangen bij de betreffende stakeholders belegd kunnen worden en er toch afstemming en synergie mogelijk is. De opdracht werd daardoor én een draagvlak versterkend proces, én een organisatieschema van de verschillende belangen en besluitvormingsgremia in het gebied, en een kader voor de uiteindelijke placemakingsactiviteiten. Door mee te bewegen, te verbinden, synergie te zoeken en zichtbaar te maken, en helderheid te schetsen is de placemaking in dit gebied een stap verder!


Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Energiekoplopers

Energiekoplopers

Hoe kunnen grote bedrijven en passievolle rabiate voorvechters in de gemeenschap echt samenwerken? En hoe doen ze dat samen in een opdracht van de gemeente?

In de aanpak Energiekoplopers werken we met drie geledingen samen, gemeente, grote adviesbureaus en voorvechters uit de samenleving. Drie verschillende waardensystemen die elkaar niet goed verstaan, moeten samen toch proberen 8000 inwoners te helpen aan een plan voor duurzame energie in hun huis en omgeving, het straatje, de wijk, of het complex waar ze wonen.

Het hoge ideaal, een duurzame stad, is het vuur dat iedereen bindt. Maar de praktijk van alle dag helpt niet, de routine neemt het over. Hoe sturen we op die drive? Hoe maken we nieuwe routines van vernieuwing? Met nieuwe gesprekvormen, samenwerking waar betrokkenheid en winst en legitimiteit met elkaar mensen. Met werkprocessen die creativiteit aanbrengen en belonen.


Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam