Schatmakers stimuleren maatschappelijk ondernemerschap. Dankzij maatschappelijk ondernemerschap ontstaat een effectieve samenwerking tussen overheid markt en gemeenschap.

Constitutie voor de Commons

grondwet

Als je de Commons sterker wilt maken dan moeten we het lef hebben om integraal te kijken welke voorwaarden de Commons echt nodig hebben. Geen halve maatregelen, maar een structurele basis. Dan moeten we kijken naar verschillende issues die Commons tegenkomen in hun praktijken en waar een voorziening kan ondersteunen:

• de financiering
• de rechtsvormen
• de fiscale issues
• de organisatievormen
• de interne democratie en inclusiviteit
• de ICT
• de privacy
• de cultuur en andere identiteitsaccenten zoals taal
• de waardebepaling

De Constitutie voor de Commons is een actie-onderzoeksprogramma dat de voorwaarden voor de Commons wil versterken door op deze onderwerpen concrete wettelijke maatregelen te treffen, ondersteuningsprogramma’s te ontwikkelen etc.
Het resultaat moet een samenhangend geheel van maatregelen zijn die in de volle breedte de totstandkoming en instandhouding van de Commons vergemakkelijken. Zodat de Commons als een vanzelfsprekend en volwaardig partijen optreden naast de overheid en naast marktpartijen.

Dit programma is geïnitieerd door Schatmakers en nu in handen van de daarvoor opgerichte Stichting Constitutie voor de Commons. De stichting werkt samen Ella Vogelaar Academie, DRIFT en Rijksuniversiteit Groningen en Schatmakers natuurlijk. LSA bewoners en NLZvE en andere ‘koepels’ van commons-initiatieven dragen eveneens bij aan het programma. Check hier de website constitutievoordecommons.nl
Wil je meer weten, download het document of mail jeroen@schatmakers.nl voor vragen.