Schatmakers stimuleren maatschappelijk ondernemerschap. Dankzij maatschappelijk ondernemerschap ontstaat een effectieve samenwerking tussen overheid markt en gemeenschap.

Disruptia

Disrupties komen op de publieke sector af. Technologie, generatiewissel, politiek bestuurlijke instabiliteit, economische kantelingen komen op ons af. Hoe prepareren we de publieke sector daar op? Op welke manier kan je deze trends omarmen of te weer staan?

In een serie van 4 ateliers nemen deelnemende organisaties hun praktijkcasussen mee en wordt onder leiding van verschillende experts de trend doorzien en vertaald naar een concrete aanpak voor de eigen praktijk.

Disruptia is een open netwerk en wordt eens in de zoveel tijd georganiseerd. Het kan ook in maatwerk gemaakt worden. Zo deden we dat voor een waterschap die met haar strategische partners de disrupties in beeld wilde brengen om zo op strategisch niveau beter samen te werken.

Zie ook www.disruptia.nl