Schatmakers stimuleren maatschappelijk ondernemerschap. Dankzij maatschappelijk ondernemerschap ontstaat een effectieve samenwerking tussen overheid markt en gemeenschap.

Living lab welzijn voor de burger

Een grote welzijnsorganisatie in een G4 gemeente wil nu eens echt de inwoners en de lokale stakeholders aan zet brengen als het gaat om het welzijn dat zij levert. Niet de steeds weer belangrijk wordende opdrachtgevende financier met de outputdoelstellingen die aan de subsidiebeschikking zijn verbonden, moeten leidend zijn, maar hetgeen de inwoners ea willen.

Hoe richten we deze kanteling is? Hoe nemen we de gemeente hierin mee? Hoe nemen we de eigen medewerkers hierin mee? En hoe gaan we echt onbevangen luisteren naar wat de inwoner wil en hoe zorgen we dat de welzijnsmedewerkers het niet ‘weer’ gaan overnemen. Wij begeleiden de organisatie, het pilotteam en de stakeholders zodat de pilot van start kan gaan.


Opdrachtgever: grote welzijnsorganisatie in G4