Schatmakers stimuleren maatschappelijk ondernemerschap. Dankzij maatschappelijk ondernemerschap ontstaat een effectieve samenwerking tussen overheid markt en gemeenschap.

Placemaking Arena Poort

Een gebied op de rand van de wereld, een hyperdiverse wijk met mensen die het niet breed hebben, met een zakendistrict dat met de Zuidas concurreert, met een nationaal leisure-centrum waar op topdagen honderduizend mensen tegelijk op straat zijn, en met een winkelcentrum dat onvoldoende een eigen positie in de regio duurzaam kan exploiteren. Dit is de context waarin we gevraagd werden een placemakingsproces te starten dat moest leiden tot een community van stakeholders die samen verantwoordelijkheid voor het gebied willen nemen.

Dat deden we door eerst allerlei onderling zeer verschillende stakeholders te verzamelen – van de Ziggodome tot een Ethiopisch restaurant in een parkeergarage – en vervolgens te kijken hoe de verschillende belangen bij de betreffende stakeholders belegd kunnen worden en er toch afstemming en synergie mogelijk is. De opdracht werd daardoor én een draagvlak versterkend proces, én een organisatieschema van de verschillende belangen en besluitvormingsgremia in het gebied, en een kader voor de uiteindelijke placemakingsactiviteiten. Door mee te bewegen, te verbinden, synergie te zoeken en zichtbaar te maken, en helderheid te schetsen is de placemaking in dit gebied een stap verder!


Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam