Schatmakers jagen maatschappelijk ondernemerschap aan. Dankzij maatschappelijk ondernemerschap ontstaat een effectieve samenwerking tussen overheid markt en gemeenschap.

Zorg diepgaand veranderen – Healthlab

Gezondheid is een groot goed. De zorg is er voor als het minder met je gaat. Met de zorg zijn we druk, daar bedenken we nieuwe methoden, behandelingen, recepten, pillen en machines voor. Daarvoor wordt kennis gebald en veredeld, en daar wordt intellectueel eigendom geclaimd. En zorg is ook een bron van inkomen. Eén op de zeven mensen werkt in de zorg en dat wordt over 20 jaar één op de vier.

Met andere woorden we zitten diep in de zorg. Links of rechtsom. Dat geldt niet voor gezondheid, dat doen we er maar bij. Daar kan je geen geld mee verdienen. Veel van onze gezondheidskennis is niet te patenteren.

En als je ergens werkt, dan hecht je er aan, dan zijn er routines, dan is er overhead, dan zijn er nog veel meer gevestigde belangen.

Zo is de zorg een wicked problem geworden. Iets wat niet zomaar verandert, sterker nog, de zorg groeit autonoom 2 a 3% per jaar. In 2021 geeft elke Nederlander er per jaar 6,6 duizend euro er aan uit.

Als je de zorg wilt veranderen, dan zal dat op een diep niveau moeten gebeuren.

En dat hebben we in het Health lab nu bij een reeks professionals gedaan. Het Health lab, ontstaan mede onder auspiciën van Otto Scharmer (Theory U), is een team van veranderaars die professionals en organisaties helpen om de zorg volledig in dienst te stellen van gezondheid. Gezondheid op één.

In deze infographic beschrijven we de verschillende stappen die het proces behelst. Lees hier meer over in bijgaand artikel

Het Health lab helpt organisaties en professionals in de zorg om de gezondheid weer op één te zetten en hun particuliere en organisatie belang los te laten. Dan komt de passie weer in het werk, gaat de arbeidsproductiviteit omhoog en belangrijker de tevredenheid gaat omhoog van zieken en gezonden!